Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNINGHastighetsöverträdelse på väg med hastighetsbegränsningar mellan 30 km/h till 110 km/h. RATTFYLLERIÅterkallelsetider för rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri, narkotikapåverkan, opålitlighet i nykterhetshänseende. UPPREPADE BROTTPåföljder vid upprepade brott som exempelvis tidigare fortkörningar, ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje etc.)SMITNINGNedkörd vägskylt, parkeringsskada, trafikolycka, allvarligare smitningsbrott. VÅRDSLÖSHET, RÖDLJUS MM.Återkallelsetabell för övriga i körkortsmål vanligt förekommande trafikbrott; vårdslöshet i trafik, rödljuskörning, stopplikt, somnat vid ratten, för kort avstånd, omkörning, väjningsplikt m.m. OLOVLIG KÖRNING Påföljder vid olovlig körning under återkallesetid; kört med fel behörighet, trimmad moped mm.

Upprepade brott

(Uppdaterad till senaste praxis 2012-02-11)

Här är praxis något "tänjbar" men generellt beaktas bara förseelser som inträffat inom en tvåårsperiod. Det är dock inte sällsynt att man i beslut från Transportstyrelsen ser att förseelser som är både tre och fyra år gamla räknas upp i återkallelsebeslutet tillsammans med de färskare förseelserna.

UPPREPADE TRAFIKBROTT
Typfall Påföljd Normalpåföljd/kommentar
Minst 3 ringa fortkörningar Varning  
2 ringa + 1 ej ringa fortkörning Varning -
3 månader
Varning
3 fortkörningar, tidigare återkallat för fortkörning Varning -
3 månader
2 månader
Tidigare varning för upprepade förseelser + 1 fortkörning   2 månader
5st upprepade ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje, etc) Varning -
3 månader
Varning
Ringa fortkörning = 1-24 km/h över tillåten hastighet
Ej ringa fortkörning = 25-30km/h över tillåten hastighet
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02