Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORTKÖRNINGHastighetsöverträdelse på väg med hastighetsbegränsningar mellan 30 km/h till 120 km/h. RATTFYLLERIÅterkallelsetider för rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri, narkotikapåverkan, opålitlighet i nykterhetshänseende. UPPREPADE BROTTPåföljder vid upprepade brott som exempelvis tidigare fortkörningar, ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje etc.)SMITNINGNedkörd vägskylt, parkeringsskada, trafikolycka, allvarligare smitningsbrott. VÅRDSLÖSHET, RÖDLJUS MM.Återkallelsetabell för övriga i körkortsmål vanligt förekommande trafikbrott; vårdslöshet i trafik, rödljuskörning, stopplikt, somnat vid ratten, för kort avstånd, omkörning, väjningsplikt m.m. OLOVLIG KÖRNING Påföljder vid olovlig körning under återkallesetid; kört med fel behörighet, trimmad moped mm.

Fortkörning

(Uppdaterad till senaste praxis 2012-02-11)

Tabellerna omfattar hastighetsöverträdelse med uppemot och i vissa fall över den dubbla hastigheten jämfört med den tillåtna. Det bör därför påpekas att, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, en hastighetsöverträdelse kan straffas som vårdslöshet i trafik respektive grov vårdslöshet i trafik, varvid en längre återkallelsetid än den i denna tabell angivna tiden kan komma beslutas av Transportstyrelsen. Bedöms riskerna vid en extrem fortkörningen som mindre ogynnsamma, t.ex. en i övrigt bilfri motorväg en ljus sommarnatt, straffas gärningen inte sällan som en vanlig fortkörning och inte som vårdslöshet i trafik (se t.ex. detta fall).

Varning istället för återkallelse vid överskridande med mer än 30 km/h på 40-väg och högre är mycket sällsynt. Rent formellt finns det goda möjligheter för Transportstyrelsen att besluta om varning istället för återkallelse vid exempelvis en tillfällig hastighetsöverträdelse med 141 km/h på en i övrigt trafikfri 110-väg, men i praktiken inträffar det sällan. Man kan ju rimligen tycka att en mer nyanserad bedömning borde ske - inte minst för att systemet ska ha acceptans hos allmänheten och påverka det allmänna rättsmedvetandet i positivt riktning - men så är alltså inte fallet.

FORTKÖRNING

Km/h för fort

Normalpåföljd Kommentar
På väg med hastighetsbegränsningen 30km/h
16-20 Varning Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en tvåårsperiod från den nya förseelsen
21-30 2 månader  
31-40 3 månader  
41-50 4 månader  
51-60 minst 5 månader  
61-70 6 månader eller mer  
På väg med hastighetsbegränsningen 40-120 km/h och vid bogsering
25-30 Varning Förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en tvåårsperiod från den nya förseelsen
31-40 2 månader Varning vid "särskilda skäl".
41-50 3 månader  
51-60 4 månader  
61-70 5 månader  
71-80 6 månader  
81- 8 månader  
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02