Trafikjuristen Logga
Länkar | Översikt | Kontakt
FORDONSSFÖRORDNINGEN Bil och släpvagn som dras av bil Motorcykel och släpvagn som dras av motorcykel Moped och släpvagn som dras av moped Traktor Motorredskap och ombyggd bil Släpfordon, terrängsläp, efterfordon, släpsläde, släpvagn Cykel Sparkstötting Hästfordon Terrängfordon
MOTORCYKlLAR OCH SLÄPVAGNAR SOM DRAS AV MOTORCYKLAR
KOD GÄRNING BELOPP
250B Avgasrör saknas/bristfälligt/ej anordnat på föreskrivet sätt 500:-
251B Avfrostnings-/avimningsanordning saknas/ bristfällig (endast motorcykel med karosseri) 500:-
252B Backspegelutrustning saknas/bristfällig 500:-
253B Bilbälten saknades/bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri) 300:-
BROMSUTRUSTNING M M
254B Färdbroms ej effektiv 3000:-
255B Parkeringsbroms ej effektiv (endast tre- eller fyrhjulig mc) 500:-
256B Bränsletank saknas (mc med förbrännings-motor) 500:-
DÄCKSUTRUSTNING M M
257 Däck med fel dimension/belastningsvärde
B Motorcykel 500:-
E Släpvagn som dras av motorcykel 500:-
258 Däck med hål/skåra/annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation
B Motorcykel 3000:-
E Släpvagn som dras av motorcykel 3000:-
259 Däck med otillräckligt profildjup
B Motorcykel 1200:-
E Släpvagn som dras av motorcykel 1200:-
260 Dubbade däck under otillåten tid
B Motorcykel 500:-
E Släpvagn som dras av motorcykel 500:-
261B Däck vars huvudmönster har fördjupats (mönsterskurits) 500:-
262B Däck som renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck) 500:-
263B Hastighetsmätare saknas/ur funktion 500:-
264 Identifieringsmärkning saknas/bristfällig
B Motorcykel 500:-
E Släpvagn som dras av motorcykel 500:-
265B Kopplingsanordning saknas (mc avsedd att dra släpvagn) 500:-
266 Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt
B Motorcykel 500:-
E Släpvagn som dras av motorcykel 500:-
267B Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig(a) 1000:-
268B Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon 1200:-
269B Ljuddämparen saknas/ej effektiv 500:-
270B Ljudsignalanordningen saknas/ur funktion/ bristfällig 500:-
271 Lykta/lyktor baktill saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A baklykta/baklyktor saknas/ ur funkton 1000:-
B fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
C stopplykta/stopplyktor 1000:-
D skyltlykta 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
E baklykta/baklyktor saknas ur funktion 500:-
F fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
G stopplykta/stopplyktor 500:-
H skyltlykta 500:-
272B Positionslykta baktill saknas/ur funktion/ bristfällig/ej anordnad på föreskrivet sätt 500:-
273 Lykta/lyktor baktill på släpvagn saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A båda baklyktorna saknas/ur funkton 1600:-
B en baklykta saknas/ur funktion 1000:-
C båda stopplyktorna saknas/ur funktion 1000:-
D fel i andra fall betr. lyktor 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
E båda baklyktorna saknas/ur funktion 800:-
F en baklykta saknas/ur funktion 500:-
G båda stopplyktorna saknas/ur funktion 500:-
H fel i andra fall betr. lyktor 500:-
274 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknas/ ur funktion/ bristfällig(a)/av ej godkänd typ
Anm: aktuellt fel anges.
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A saknas/ur funktion 1600:-
B fel i andra fall 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 500:-
275 Lykta/lyktor på sidvagn/reflexanordning på motorcykel/sidvagn/
släpvagn saknas/ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A framlykta 1000:-
B baklykta 1000:-
C reflexanordning på motorcykel 1000:-
D reflexanordning på sidvagn 1000:-
E reflexanordning på släpvagn som dras av mc 1000:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
F framlykta 500:-
G baklykta 500:-
H reflexanordning på motorcykel 500:-
K reflexanordning på sidvagn 500:-
L reflexanordning på släpvagn som dras av mc 500:-
276B Positionslykta framtill på sidvagn saknas/ur funktion 500:-
277B Motorcykeln utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/ vitt ljus bakåt 500:-
278B Motorcykeln utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/ vitt ljus bakåt 500:-
279B Passagerarhandtag saknades (enbart vissa motorcyklar) 500:-
280B Styrinrättning ej effektiv 3000:-
281B Stöd saknas (enbart tvåhjulig motorcykel) 500:-
282B Stöldskydd saknas/bristfälligt 500:-
283B Varningstriangel saknas vid färd(enbart vissa motorcyklar) 500:-
284B Vindruta saknas/bristfällig (endast vissa tre- eller fyrhjuliga motorcyklar) 500:-
285B Vindrutespolare saknas/ej effektiv (mc med vindruta) 500:-
286B Vindrutetorkare saknas/ej effektiv (mc med vindruta) 500:-
287B Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 500:-
288B Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt 500:-
© Copyright Trafikjuristen 1996-2015 | Om webbplatsen | Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Ingemar Jeanlo| Sidan uppdaterad: 2015-08-02